PREDSTAVLJENI NATJEČAJI IZ ESI FONDOVA

PREDSTAVLJENI NATJEČAJI IZ ESI FONDOVA

Na 7. Sjednici kolegija gradonačelnika i načelnika Međimurske županije održanoj u Velikoj vijećnici Međimurske županije predstavnici JLS-ova informirani su o aktualnim i najavljenim natječajima za financiranje projekata JLS-ova iz ESI fondova u svrhu koordinacije iz Međimurske županije.

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020 otvoren je natječaj o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Navedeni poziv je ograničen, odnosno mogu se javiti sve jedinice lokalne samouprave koje su prethodno iskazale interes za nabavu spremnika i koje udovoljavaju uvjetima. U sklopu istog programa najavljen je natječaj za 2019. godinu, a to je Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada (siječanj 2019. godina).

U sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020 obustavljen je natječaj Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1 do 1. 2. 2019. godine. U 2019. godini bit će najavljeni natječaji „Uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne i umjetničke aktivnosti“, Društveno poduzetništvo“, „Umjetnost i kultura za mlade“, „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza I“ (JLRS samo mogu biti partneri na projektu).

U sklopu Programa ruralnog razvoja otvoren je projektni prijedlog „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ do 1. srpnja 2019. godine.

U sklopu Interreg V – A Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska za 2014. – 2020. najavljeno je otvaranje poziva u siječnju 2019. godine, a radi se o PO2 Održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara, PO3 Suradnja i PO4 Obrazovanje.

Sve informacije o otvorenim i najavljenim natječajima mogu se pronaći na stranicama REDEA-e i Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Informacije o natječajima predstavljene su u svrhu koordinacije prijava iz Međimurske županije, a u sklopu projekta „Jačanje mreže podrške prijaviteljima i korisnicima Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u Međimurskoj županiji“, čija vrijednost iznosi 1.365.610,96 kuna, od čega je 85% sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.