PREDSTAVLJENA NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA RH DO 2030.

PREDSTAVLJENA NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA RH DO 2030.

Nacionalna razvojna strategija izrađivala se tijekom dvije godine u participativnom procesu koj ise temeljio na sudjelovanju širokog kruga stručnjaka, gospodarsko-socijalnih partnera i zainteresiranih građana, te je izrađen uzimajući u obzir strateški okvir EU za naredno financisjko razdoblje (Europski zeleni plan, europski plan za oporavak, EU teritorijalna agenda 2030) i društvene i gospodarske posljedice globalne pandemije bolesti COVID-19. Donošenjem Nacionalne razvojne strategije RH će, prvi put od stjecanja neovisnosti, imati sveobuhvatan akt strateškog planiranja kojim dugoročno usmjerava razvoj društva i gospodarstva te će se njezinom provedbom u idućih 10 godina, osigurati održiv i stabilan razvoj i kvaliteta životnih uvjeta i jednakih prilika za sve ostvarit će se kroz sinergijsko djelovanje javnih politika u četiri razvojna smjera i 13 strateških ciljeva.

U periodu do 12.12.2020. traje javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine te svoje komentare možete poslati ovdje.

Također, izrađena je i službena stranica o nacionalnoj razvojnoj strategiji koju možete vidjeti ovdje.