PREDSTAVLJEN PROJEKT “GREENBUILDING PLUS”

PREDSTAVLJEN PROJEKT “GREENBUILDING PLUS”

24. ožujka u Scheierovoj zgradi u Čakovcu održano je predstavljanje projekta „GreenBuilding plus“ te rasprava o temama kojima se projekt bavi.

 

Projekt je financiran u sklopu Intelligent Energy Europe, a u Hrvatskoj ga provodi Energetski institut Hrvoje Požar koji je jedan od deset partnera i nacionalni kontakt centar. Cilj projekta je potaknuti investicije u energetski efikasne tehnologije u nestambenim zgradama u cijeloj Europi kroz informacijsku i promotivnu kampanju o mogućnostima povećanja energetske efikasnosti u ovim zgradama te dodjelu nagrada najuspješnijim realiziranim projektima.

 

Uvodnu riječ u program održao je Prof.dr.sc. Mladen Boršić, direktor Međimurske energetske agencije – MENEA-e, dok su o projektu i primjerima dobre prakse govorili Željka Hrs Borković, dipl.  ing. arh. i Margareta Zidar dipl.  ing. arh. s EIHP-a. Ravnatelj Graditeljske škole Čakovec Zoran Pazman, dipl.  ing. arh. predstavio je Regionalni centar strukovnog obrazovanja u održivoj gradnji i obnovljivih izvora energije koji je škola osnovala uz podršku EIHP-a u okviru projekta REVETIS (http://www.revetis.hr/).

U raspravu koja je uslijedila nakon prezentacija uključili su se eksperti iz privatnih firmi koje se bave obnovljivim izvorima energije (OIE) i energetskom efikasnošću (EE), arhitekti i projektanti  te predstavnici Elektre.  Rasprava je ukazala na činjenicu da postoji mnogo EE i OIE projekata i investitora na regionalnoj razini ali su prepreke s kojima se susreću često obeshrabrujuće. Ovakva situacija ostavlja dojam da donositeljima odluka na nacionalnoj razini iz nekog razloga nije u interesu povećati energetsku efikasnost i korištenje obnovljivih izvora energije. Ogromna prepreka u korištenju OIE je birokratska procedura te nemogućnost priključenja na mrežu (procedura i potrebna dokumentacija dostupne su na: releel.mingorp.hr)

Spomenuto je i da investitori najčešće biraju najjeftiniju moguću verziju građevinskog projekta što dugoročno rezultira većim utroškom energije. Ovo je rezultat  nepostojanja modela i poticaja za ulaganje u energetsku efikasnost koji bi ovakve investicije učinili privlačnijima. Svi okupljeni su se složili da je potrebno vršiti kontinuiran pritisak na donositelje odluka te educirati i informirati širu javnost kako bi se uklonile postojeće prepreke većem korištenju obnovljivih izvora energije i provedbi projekata energetske efikasnosti.

Na kraju događaja pozvani su svi vlasnici ili korisnici nestambenih zgrada koji provode ili planiraju provedbu projekata energetske efikasnosti da se uključe u projekt kao GreenBuilding Partner ili GreenBuilding Podupiratelj. Uključenim sudionicima i korisnicima pruža se tehnička pomoć kroz stručnu literaturu i promocija ostvarenih rezultata dodjelom nacionalnih i europskih nagrada. Uvjet za sudjelovanje u projektu je smanjenje potrošnje energije za 30 posto kod rekonstrukcije postojećih zgrada, odnosno za nove zgrade smanjena potrošnja energije za 30 posto u odnosu na važeće nacionalne propise.

Više informacija o projektu te obrasci za partnere odnosno podupiratelje dostupni su na web stranici: www.greenbuilding-hr.com