PREDSTAVLJEN PROJEKT E-POSLOVANJE

PREDSTAVLJEN PROJEKT E-POSLOVANJE

Čakovec, 14.6.2011. – U Hrvatskoj se po prvi put sredstvima Europske Unije provodi projekt kojemu je cilj povećati korištenje i primjenu elektroničkog poslovanja (e-poslovanja) kod malih i srednjih poduzetnika, kako bi povećali svoju konkurentnost.

Regionalnom konferencijom održanom u prostorijama Tehnološko Inovacijskog Centra Međimurje službeno je obilježen početak lokalne informativne kampanje projekta „e-Poslovanje – poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja”. Nakon pozdravnog govora Ivana Perhoča, župana Međimurske županije, prisutnima su se obratili Suzana Vračević, voditeljica odsjeka za provedbu EU projekata u Upravi za malo gospodarstvo Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, i voditeljica projekta, Leszek Jakubowski, konzultant iz tvrtke Ecorys Poljska i voditelj projektnog tima, te Ivan Plačko, voditelj projekta e-Poslovanje za REDEA-u. Uz konferenciju je održan i informativni seminar o suvremenim trendovima u elektroničkom poslovanju koji je vodio mr.sc. Franjo Cimerman iz Međimurskog IT Clustera. Na seminaru su poduzetnicima približene mogućnosti i koristi od elektroničkog poslovanja. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, 97% tvrtki u Hrvatskoj koristi računala u svom radu, ali pretpostavlja se da samo manji dio njih koristi sve prednosti koje donosi e-poslovanje. 

REDEA je jedna od deset poduzetničkih potpornih institucija – partnera projekta kojima je temeljem natječaja povjereno da budu nositelji aktivnosti i promotori e-poslovanja u Hrvatskoj. Do sad su u okviru projekta u Međimurju održane radionice o različitim aspektima e-poslovanja koje su naišle na odličan odaziv kod poduzetnika. Do kraja projekta će se provesti još radionica i seminara u učionici opremljenoj upravo za tu namjenu. Budući da postoji izrazit interes za slične edukacije, REDEA će i nakon provedbe projekta organizirati radionice iz područja elektroničkog poslovanja u čemu ima snažnu podršku stručnjaka iz Međimurskog IT klastera.

Glavni cilj projekta je poboljšati konkurentnost malih i srednjih poduzetnika povećanjem razine svijesti i upotrebom elektroničkog poslovanja (e-business) i elektroničkog  trgovanja (e-commerce). Glavni partner projekta je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, a partneri su: Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., Poduzetnički inkubator BIOS, CTR – Centar za tehnološki razvoj, IDA – Istarska razvojna agencija, PCP – Poduzetnički centar Pakrac, PORA – Razvojna agencija Podravine i Prigorja, Regionalna razvoja agencija – PORIN, SI-MO-RA – Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije, TPZ – Razvojna agencija Zagreb, ZADRA – Razojna agencija Zadarske županije.


Ivan Perhoč, župan Međimurske županije


Suzana Vračević, voditeljica projekta, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Leszek Jakubowski, voditelj projektnog tima, ECORYS Polska


Ivan Plačko, voditelj projekta e-Poslovanje za REDEA-u


mr.sc. Franjo Cimerman, Cimerman Software d.o.o. & Međimurski IT Cluster