PREDSTAVLJEN PROGRAM POTICANJA OBRAZOVANJA KADROVA U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU

PREDSTAVLJEN PROGRAM POTICANJA OBRAZOVANJA KADROVA U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU

Ministarstvo turizma objavit će javni poziv za sudjelovanje u Programu obrazovanja i obuke kadrova u ugostiteljstvu i turizmu, upućen hotelima i turističkim agencijama za sufinanciranje stipendija učenika/studenata, Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK) odnosno županijskim obrtničkim komorama za sufinanciranje stipendija učenika, te županijama za sufinanciranje uređenja kabineta za praktičnu nastavu u srednjim strukovnim školama.

Ministarstvo turizma sufinancira 50 posto iznosa stipendija učenika/studenata za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu, te s istim postotkom sudjeluje u sufinanciranju uređenja kabineta za praktičnu nastavu u srednjim strukovnim školama.

Program poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu ima za cilj podići kvalitetu hrvatskog turizma kroz obrazovanje novih i stručno usavršavanje postojećih kadrova, ali i pojačati interes mladih za stjecanjem zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu kroz podizanje standarda obrazovanja uređenjem kabineta za stručnu nastavu u školama. Potpore kroz ovaj program potaknut će kvalitetnije povezivanje obrazovnih institucija i gospodarskih tvrtki u turizmu, unaprijediti suradnju poslodavaca i obrazovnog sustava, te, uz pozitivne efekte u zapošljavanju, podići ukupnu kvalitetu kadrova u ugostiteljstvu i turizmu i time poboljšati ukupnu razinu usluga u ovom području.

Sredstva Programa namijenjena su učenicima i studentima čije stipendije sufinanciraju gospodarski subjekti (hotelske tvrtke i turističke agencije), učenicima obrtničkih zanimanja čije stipendije sufinanciraju Hrvatska obrtnička komora odnosno županijske obrtničke komore, te županijama za uređenje kabineta za praktičnu nastavu u srednjim strukovnim školama.

Za sufinanciranje stipendija u suradnji s gospodarskim subjektima Ministarstvo turizma sudjeluje s iznosom do najviše 200.000 kuna po gospodarskom subjektu i to najviše do 500 kuna mjesečno po učeniku za tekuću kalendarsku godinu i do 800 kuna mjesečno po studentu, s kojima se sklapaju pojedinačni ugovori.

Ministarstvo i županijske obrtničke komore sufinanciraju stipendije učenicima srednjih strukovnih škola po istom modelu, a Ministarstvo sudjeluje s najviše 500 kuna mjesečno po učeniku za tekuću kalendarsku godinu.

Za opremanja kabineta u suradnji sa županijama, Ministarstvo turizma sudjeluje s iznosom do najviše 200.000 kuna po školi.

Kriteriji i mjerila za odabir gospodarskih subjekata propisuju da tvrtka ima plan stipendiranja učenika/studenata uz definirane potrebe, strukturu i sredstva, kao i plan stručne prakse i stručne mentore, te da je spremna učenika/studenta nakon završenog školovanja primiti u radni odnos najmanje u vremenu trajanja stipendiranja. Pravo na stipendiju imaju redovni učenici/studenti, s time što će prednost imati oni učenici s postignutim rezultatima na stručnim natjecanjima, kao i studenti koji se posebno ističu tijekom studija.

Kriteriji i mjerila za sufinanciranje stipendija učenika u suradnji s HOK-om i županijskim obrtničkim komorama previđaju postojanje plana županijskih obrtničkih komora o stipendiranju učenika uz definirane potrebe, strukturu i sredstva, te reguliran odnos Komore i licenciranih obrta koji sudjeluju u Programu. Također, pravo na stipendiju imaju redovni učenici, posebno oni s postignutim rezultatima na stručnim natjecanjima

Kriteriji i mjerila za sufinanciranje uređenja kabineta za stručnu nastavu u srednjim strukovnim školama u suradnji sa županijama uključuju ukupni broj učenika za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu, broj kabineta za stručnu nastavu, njihovo stanje i potrebe za dodatnim ulaganjima, te rezultate škole u posljednje dvije godine (specijalizacija škole, nastupi na natjecanjima, sajmovima ili drugim manifestacijama), a vrednuje se i turistička razvijenost županije.

Ministarstvo turizma, temeljem ugovora, uplaćuje sredstva neposredno na račun krajnjeg korisnika i to mjesečno za stipendije učenicima/studentima na njihov račun u banci, te županijama po završetku uređenja kabineta za stručnu nastavu, a također će kontrolirati njihovo namjensko trošenje.