PRAVILNIK PODMJERE 10.2.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o provedbi podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

  • posjedovanje dokaza o obavljanju aktivnosti očuvanja životinjskog genetskog materijala izdanog od strane nadležnog ministarstva;
  • odobren godišnji plan rada usklađen s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj;
  • pristup i mogućnost unosa u bazu podataka svih domaćih životinja i poljoprivrednika na nacionalnoj razini.

Visina i intenzitet potpore: Europska unije sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela. Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava.

Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti iz članaka 11. i 12. ovoga Pravilnika koja iznosi najviše 30.000 EUR po pojedinoj aktivnosti.

Više o Pravilniku možete saznati OVDJE.