PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 17, PODMJERE 17.1. “OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA”

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 17, PODMJERE 17.1. “OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA”

Pravilnik o provedbi mjere M17 “Upravljanje rizicima”, Podmjere 17.1. “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine objavljen je u Narodnim novinama br. 135/15. U sklopu Podmjere 17.1. korisnicima se dodjeljuje potpora za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka.

Korisnici potpore su poljoprivrednici čija se poljoprivredna proizvodnja osigurava i koji plaća premiju osiguranja u svojstvu osiguranika uz izuzetak proizvođačkih organizacija koje nisu prihvatljivi korisnici za dodjelu potpore u okviru navedene Podmjere.

Predmet potpore je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u ARKOD sustavu odnosno JRDŽ i drugim relevantnim registrima ili evidencijama što ih vodi Ministarstvo ili ustanove u poljoprivredi.

Maksimalni intenzitet javne potpore iznosi 65% plaćene premije osiguranja, pri čemu maksimalni iznos potpore po korisniku u tijeku jedne kalendarske godine po pojedinoj pravnoj i fizičkoj osobi iznosi 75.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

Opću uvjeti Pravilnika propisuju da Korisnik potpore mora imati važeću policu osiguranja poljoprivredne proizvodnje u razdoblju za koji podnosi zahtjev za potporom. Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja kao što su nepovoljne klimatske prilike, životinjske i biljne bolesti, najezda nametnika, okolišni incidenti. Navedena polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 30 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje.

Pravilniku o provedbi mjere M17 “Upravljanje rizicima”, Podmjere 17.1. “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka” možete pristupiti OVDJE.