PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M09 »USPOSTAVA PROIZVOĐAČKIH GRUPA I ORGANIZACIJA«

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M09 »USPOSTAVA PROIZVOĐAČKIH GRUPA I ORGANIZACIJA«

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je pravilnik o provedbi mjere 9 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije priznate u razdoblju 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti u poslovnom planu su: poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije, sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvodnje članova proizvođačke organizacije, komercijalno i računovodstveno upravljanje i/ili centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja.

U sklopu navedenih aktivnosti prihvatljivi troškovi su:

·         administrativni troškovi

·         troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora

·         troškovi (koncentriranja proizvoda) udruženog stavljanja na tržište (plasiranja) proizvoda vlastitih članova

·         troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko

·         kupnja informatičke opreme i tehnologije

·         trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika i/ili

·         troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije

Proizvođačkoj organizaciji može se isplatiti potpora u ukupnom iznosu od 500.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, odnosno najviše 100.000 eura za poslovnu godinu u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet javne potpore iznosi 100 %.

Više informacija dostupno je OVDJE.