PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 03

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 03

„SUSTAVI KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE“

Donešen je Pravilnik o provedbi Mjere 03 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ i Podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Intenzitet javne potpore za Podmjeru 3.1. iznosi 100% prihvatljivih troškova, a prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici definirani Zakonom o poljoprivredi i uključeni u EU ili nacionalni sustav kvalitete prema definiciji navedenoj u ovom Pravilniku ili u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje.

Intenzitet javne potpore za Podmjeru 3.2. iznosi 70% prihvatljvih troškova dok su prihvatljivi korisnici sljedeći:
•    skupina proizvođača koji sudjeluju u sustavima kvalitete i
•    udruga ekoloških poljoprivrednih proizvođača.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 30/15, možete ga preuzeti OVDJE.