PRAVILNIK O MJERI 19 POTPORA LOKALNOM RAZVOJU

PRAVILNIK O MJERI 19 POTPORA LOKALNOM RAZVOJU

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“.

Prihvatljivi korisnici su LAG-ovi.

Za tip operacije 19.2.1. visina potpore po LAG-u tijekom provedbe Programa iznosi do 3.000.000 EUR. Izračun iznosa potpore po LAG-u Agencija za plaćanja provodi na temelju ostvarenog broja bodova za kriterije odabira, pri čemu vrijednost jednog boda iznosi 17.000 EUR.

Za tip operacije 19.3.1. visina potpore po LAG-u tijekom provedbe Programa iznosi 5% od dodijeljenog iznosa potpore u Podmjeri 19.2., a najviše 100.000 EUR. Odabrani LAG može iskoristi najviše 20% ukupne potpore unutar Podmjere 19.3.

Za tip operacije 19.4.1. potpora se isplaćuje u ratama, a prihvatljivi korisnici su odabrani LAG-ovi dok su prihvatljive aktivnosti tekući poslovi i animacija. Iznos potpore za aktivnosti tekućih troškova i animacije ne smije premašiti 25% iznosa potpore isplaćene u okviru Podmjere 19.2. i Podmjere 19.3.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.