PRAVILNIK O DRŽAVNIM POTPORAMA SEKTORU POLJOPRIVREDE I RURALNOM RAZVOJU

PRAVILNIK O DRŽAVNIM POTPORAMA SEKTORU POLJOPRIVREDE I RURALNOM RAZVOJU

Na portalu esavjetovanja dostupan je novi prijedlog Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralno razvoju.

Pravilnik je namijenjen davateljima državne potpore, a to su središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.12.2020.

Više možete pročitati OVDJE.