PRAVILNIK: MJERA 8 „ULAGANJA U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE ODRŽIVOSTI ŠUMA“

PRAVILNIK: MJERA 8 „ULAGANJA U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE ODRŽIVOSTI ŠUMA“

Ministarstvo poljoprivrede na svojim je stranicama objavilo Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ (NN 45/16), te podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ (NN 45/16).

U okviru podmjere 8.5. potpora se dodjeljuje za tipove operacija 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“  i 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.
•   Prihvatljivi korisnici u operaciji 8.5.1. su šumoposjednici, udruge šumoposjednika/vlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH.
– Minimalan iznos javne potpore za operaciju 8.5.1. po projektu iznosi 5.000 EUR, dok je maksimalan iznos 700.000 EUR.
•  U prihvatljive korisnike operacije 8.5.2. ubrajaju se šumoposjednici, udruge šumoposjednika/vlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH, udruge civilnog društva te pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode.
– Minimalna iznos javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a maksimalan iznos po projektu iznosi 100.000 EUR.

Pravilnik o podmjeri 8.5. preuzmite OVDJE.

U okviru podmjere 8.6. potpora se dodjeljuje za tipove operacija 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“, 8.6.2. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“ i 8.6.3. „Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda“.
•    Prihvatljivi korisnici u okviru operacije 8.6.1. su šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća.
– Minimalan iznos potpore iznosi 5.000 EUR, a maksimalan 700.000 EUR
•    Prihvatljivi korisnici u okviru operacije 8.6.2. su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva.
– Minimalan iznos javne potpore iznosi 10.000 EUR, a maksimalan iznos je 1.000.000 EUR
•   Prihvatljivi korisnici u okviru operacije 8.6.3. su šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća, jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja.
– Minimalan iznos javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a maksimalan 30.000 EUR

Pravilnik o podmjeri 8.6. preuzmite OVDJE.