PRAVA SLUŽNOSTI NA ŠUMI I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU RH

PRAVA SLUŽNOSTI NA ŠUMI I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU RH

Na portalu e-Savjetovanja dostupno je savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Uredbe o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ovom Uredbom propisuju se postupci i mjerila za osnivanje prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u obuhvatu šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske, koje provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove šumarstva, Ministarstvo.

Savjetovanje je otvoreno do 30. 6. 2019. na slijedećoj POVEZNICI.