PRAĆENJE I MENTORSTVO U OKVIRU SPORTSKIH AKTIVNOSTI ZA MLADE IZLOŽENE RIZIKU OD RADIKALIZACIJE

PRAĆENJE I MENTORSTVO U OKVIRU SPORTSKIH AKTIVNOSTI ZA MLADE IZLOŽENE RIZIKU OD RADIKALIZACIJE

Šport ima važnu ulogu u rješavanju izazova bolje integracije ljudi u društvo stoga može doprinijeti jačanju vrijednosti kao što su tolerancija, integracija i interkulturalni dijalog. Na inicijativu Europskog parlamenta, cilj ovog natječaja je podupiranje projekata športskih organizacija, a posebno će se usredotočiti na praksu športa i tjelesne aktivnosti kao alata za pomoć boljoj integraciji stanovništva koje je u opasnosti od isključivanja iz društva.

Rok za podnošenje prijedloga: 22. lipnja 2020.

Razdoblje provedbe projekta:

  • aktivnosti ne smiju početi prije 1. siječnja 2021.
  • aktivnosti moraju završiti najkasnije do 31. prosinca 2023.

Budžet: 1 milijun eura. Bespovratna sredstva iznosit će najviše 200.000,00 eura po projektu, a sufinancirat će se najviše 80 % prihvatljivih troškova.

Broj odabranih projekata: 4 (broj je mobilan).

Rezultati poziva: listopad/studeni 2020.

Više informacija o pozivu kao i prijave možete pronaći na https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-monitoring-and-coaching-through-sports-2020_en.