POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA KOJI DOPRINOSE PODIZANJU KVALITETE ŽIVOTA MLADIH

POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA KOJI DOPRINOSE PODIZANJU KVALITETE ŽIVOTA MLADIH

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu kojim poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno Pozivu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih.
Rok za podnošenje prijava je 30. kolovoza godine.

Prijava na Poziv ostvaruje se kroz portal Financijske podrške, na linku: www.financijskepodrske.hr
Molimo prijavitelje da posebnu pažnju obrate na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje koje se nalaze na sljedećem linku https://mdomsp.gov.hr/natjecaji-u-2019-godini/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima-za-financijsku-potporu-iz-raspolozivih-sredstava-dijela-prihoda-od-igara-na-srecu-i-drzavnog-proracuna-za-2019-godinu/11087.