POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKATA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIJSKU POTPORU IZ PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKATA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIJSKU POTPORU IZ PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Predmet ovoga Poziva je raspodjela dijela proračunskih sredstava iz Proračuna Međimurske županije namijenjenih za rad udruga civilnog društva registriranih na području Međimurske županije.
Na natječaj se svojim projektima mogu javiti udruge građana registrirane na području Međimurske županije koje svoju djelatnost usmjeravaju na provođenje projekata kojima se zadovoljavaju potrebe njihovih članica i članova i društvene zajednice u cjelini, te koji su usmjereni na razvoj civilnog društva.

Projekt za koji udruga podnosi prijavu mora biti iz jednog od sljedećih područja aktivnosti:

1.    zdravstva, socijalne skrbi, djece i mladih, te drugih socijalno osjetljivih skupina
2.    humanitarne djelatnosti
3.    odgoja, obrazovanja, razvoja i promoviranja vrijednosti građanskog društva, demokracije i civilnog društva
4.    promicanje ljudskih prava i nacionalnih manjina
5.    zaštite okoliša i prirode, očuvanje autohtonih vrsta, unapređenje kvalitete života, te drugih djelatnosti značajnih za stanovnike Međimurske županije.

Prijava projekta mora sadržavati svu dokumentaciju koja je navedena u točki 6. Poziva. Udruge svoje projekte moraju prijaviti na propisanim obrascima.
Obrasci za prijavu nalaze se na internetskoj stranici www.medjimurska-zupanija.hr ili se mogu podići u Međimurskoj županiji, Upravni odjel za društvene djelatnosti.
Prijavu  treba dostaviti ili poslati poštom na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za društvene djelatnosti
R. Boškovića 2
40 000 Čakovec
uz napomenu:

„ Prijava projekata udruga civilnog društva za 2015. godinu“

Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima ovoga Poziva neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava projekata udruga civilnog društva je 26. lipnja 2015. 

Prilozi: