POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU

POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU

Ministarstvo kulture je na svojim internetskim stranicama objavilo Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu. Javne potrebe u kulturi odnose se na djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekte u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.
Pravo podnošenja programa/projekta imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i medijima, pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.
Na ovaj poziv mogu se prijaviti godišnji i trogodišnji programi i projekti, a područja su detaljnije navedena na internetskoj stranici Ministarstva kulture ( www.min-kulture.hr ).
Javne ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska, strukovne udruge u kulturi te za trogodišnje programe i projekte zainteresirani su dužni dostaviti strateški plan ustanove ili programa/projekta.
Prijave se podnose putem interneta na odgovarajućim obrascima, a koji se nalaze OVDJE.
Rok prijave: 15. 9. 2015.
Prijedlozi programa međunarodne suradnje prijavljuju se u 2 roka: od 15. 7. do 15. 9. 2015. i od 1. 2. do 15. 3. 2016. godine.
Pregled natječajne dokumentacije i detaljnije informacije o pozivu možete pročitati OVDJE.