POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U SKLOPU PROGRAMA UNIJE DAPHNE III (2007. – 2013.)

POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U SKLOPU PROGRAMA UNIJE DAPHNE III (2007. – 2013.)

 

Program Unije DAPHNE III dio je općeg programa „Pravosuđe i temeljna ljudska prava“. Cilj ovog programa je doprinijeti zaštiti djece, mladih i žena od svih oblika nasilja i postići visoku razinu zaštite zdravlja, blagostanja i socijalne kohezije.


U okviru ovog programa sufinancirat će se međunarodni projekti koji odgovaraju ciljevima DAPHNE III i prioritetima ovog poziva, a to su: potpora žrtvama nasilja, nasilje povezano sa štetnim praksama, djeca žrtve i/ili svjedoci nasilja u bliskim ili intimnim vezama, djeca žrtve nasilja u školama, intervencije za počinitelje kaznenih djela i mjere zaštite žrtava, sprječavanje nasilja nad djecom, mladim osobama i ženama kroz projekte kojima je cilj promjena stavova i ponašanja u kontekstu seksualizacije, podizanje razine svijesti o nasilju nad ženama.

 

Ciljne skupine su: obitelji, muškarci, učitelji i prosvjetni radnici, socijalni radnici, policija, granični djelatnici, lokalna, nacionalna i vojna vlast, medicinski djelatnici, pravosudni djelatnici, organizacije civilnog društva, sindikati i vjerske organizacije.

 

Prijavitelji i suprijavitelji moraju biti pravno osnovane javne ili privatne organizacije ili institucije (nevladine organizacije, lokalna i regionalna samouprava, sveučilišta i istraživački instituti) te morajudjelovati na neprofitnoj osnovi. Isto tako, prijavitelj i su-korisnici partneri moraju biti pravno osnovani u prihvatljivoj državi, a to su: sve države članice Europske unije i EFTA/EEA članice (Island, Lihtenštajn, Norveška).  Projekt mora biti međunarodne naravi i mora se prijaviti u partnerstvu koje čine najmanje dvije prihvatljive organizacije (prijavitelj i najmanje jedan partner) iz dvije različite države članice.

 

Trajanje projekta: maksimalno 24 mjeseca

 

 

Europska unija sufinancira maksimalno 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Minimalni EU grant ne može biti ispod 75 000 EUR dok gornja granica granta nije određena.

 

Krajnji rok za prijavu projekta je 30. 10. 2013.

 

Više informacija o Pozivu i dokumente za prijavu možete pronaći OVDJE .

 

daphne_logo