POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U SKLOPU PROGRAMA KREATIVNA EUROPA: POTPORA ZA EUROPSKE PROJEKTE SURADNJE

POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U SKLOPU PROGRAMA KREATIVNA EUROPA: POTPORA ZA EUROPSKE PROJEKTE SURADNJE

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) pri Europskoj komisiji objavila je Poziv za podnošenje prijedloga u okviru potprograma Kultura: Potpora za europske projekte suradnje.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj poziv su kreativni i kulturni subjekti koji djeluju u kreativnim i kulturnim sektorima i koji su registrirani u jednoj od zemalja koje sudjeluju u potprogramu Kultura. Programi su otvoreni kulturnim subjektima koji su imali pravnu osobnost najmanje dvije godine na dan roka za podnošenje zahtjeva i koji mogu dokazati da postoje kao pravne osobe. Fizičke osobe ne mogu se prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava.

Potprogramom Kultura posebno se podržavaju neprofitni projekti. Potporom za europske projekte suradnje potiče se transnacionalna mobilnost, razvoj publike, izgradnja kapaciteta – digitalizacija, izgradnja kapaciteta – novi poslovni modeli, izgradnja kapaciteta – obrazovanje i osposobljavanje.

Ovisno o vrsti, opsegu, potrebama, ciljevima i prioritetima projekta, podnositelj projekta može se prijaviti u jednu od dvije kategorije – projekti suradnje manjeg opsega ili projekti suradnje većeg opsega.

Nositelj projekta može se prijaviti u bilo kojoj kategoriji samo jednom godišnje.

Projekti suradnje manjeg opsega – nositelj projekta i još najmanje 2 partnera sa sjedištem u najmanje tri države koje sudjeluju u potprogramu Kultura. Vrijednost projekta: do 200 000 EUR (ovaj iznos ujedno predstavlja 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta i maksimalan je iznos potpore Europske komisije).

Projekti suradnje većeg opsega – nositelj projekta i još najmanje 5 partnera sa sjedištem u najmanje šest država koje sudjeluju u potprogramu Kultura. Vrijednost projekta: do 2 000 000 EUR (ovaj iznos ujedno predstavlja 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta i maksimalan je iznos potpore Europske komisije).

Trajanje projekata: maksimalno 48 mjeseci (obje kategorije).

Vrijednost poziva: u 2016. godini dodijelit će se max. 35 000 000 kuna s time da Agencija zadržava pravo ne raspodijeliti sva raspoloživa sredstva.

Rok prijave: 7. 10. 2015. do 12 sati.

Više o pozivu pogledajte ovdje.

Pozive za partnerstva gdje možete pronaći projektne prijedloge organizacija iz kulturnog i kreativnog sektora, a za koje traže partnere iz prihvatljivih zemalja, pogledajte OVDJE.