POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA U POTPROGRAMU KULTURA

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA U POTPROGRAMU KULTURA

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu objavila je poziv za podnošenje projektnih prijedloga u potprogramu Kultura programa Kreativna Europa: „Potpora za europske projekte suradnje“.

Potprogram Kultura pruža potporu projektima koji su usredotočeni na:

  • Transnacionalnu mobilnost umjetnika i djelatnika u kulturi
  • Razvoj publike
  • Izgradnju kapaciteta – digitalizacija
  • Izgradnju kapaciteta – novi poslovni modeli
  • Izgradnju kapaciteta – obrazovanje i osposobljavanje

Programi su otvoreni europskim kulturnim i kreativnim subjektima koji djeluju u kulturnim i kreativnim sektorima koji imaju pravnu osobnost najmanje dvije godine na dan roka za podnošenje prijedloga. Fizičke osobe ne mogu se prijaviti na ovaj poziv.

Prihvatljive aktivnosti su sve one aktivnosti koje nastoje postići ciljeve i prioritete određene potprogramom Kultura.

Više informacija možete vidjeti OVDJE ili se obratite REDEA-inom Odjelu za razvoj ljudskih potencijala na br. tel. 040/395 – 576.