POZIV ZA ISKAZ INTERESA U OKVIRU PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ZA 2015. GODINU

POZIV ZA ISKAZ INTERESA U OKVIRU PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ZA 2015. GODINU

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) objavilo je 6. veljače 2015. POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata u 2015. godini u okviru PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100% prosjeka Republike Hrvatske u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka.

Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere. Partneri mogu biti pravni subjekti čiji su osnivači podnositelj zahtjeva i u njegovom su većinskom vlasništvu. Podnositelj zahtjeva može prijaviti najviše 2 projekta.

Omjeri sufinanciranja:
– Ukoliko je Korisnik jedinica lokalne samouprave iz I. skupine, najviši udio u sufinanciranju pojedinog projekta može biti 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
– Ukoliko je Korisnik jedinica lokalne samouprave iz II. skupine najviši udio u sufinanciranju pojedinog projekta može biti 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
– Ukoliko je Korisnik jedinica lokalne samouprave iz III. skupine, najviši udio u sufinanciranju pojedinog projekta može biti 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
– Ukoliko je Korisnik jedinica područne (regionalne) samouprave iz I. skupine, najviši udio u sufinanciranju pojedinog projekta može biti 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
– Ukoliko je Korisnik jedinica područne (regionalne) samouprave iz II. skupine, najviši udio u sufinanciranju pojedinog projekta može biti 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljive aktivnosti su vezane uz provedbu projekata u socijalnoj infrastrukturi koja obuhvaća sektore obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite te usluge zajednice; komunalnoj infrastrukturi koja obuhvaća sektore vodovod, transport i dostupnost, odvodnja te okolišna infrastruktura i zaštita okoliša; gospodarskoj infrastrukturi koja obuhvaća sve segmente poslovne infrastrukture.

Iznosi potpore i prihvatljivi iznosi sufinanciranja
Ukupan iznos sredstava predviđen u okviru ovog Programa je 38 milijuna kuna. Detaljne informacije o raspodjeli ukupnih sredstava po županijama možete vidjeti u Smjernicama za podnositelje zahtjeva

U postupku odabira, na osnovu kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jedan podnositelj zahtjeva može dobiti najviši kumulativni iznos sufinanciranja do 2.000.000,00 kuna (slovima:dvamilijunakunainulalipa) s PDV-om.  Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna (slovima: pedesettisućakunainulalipa) s PDV-om.

Udio sufinanciranja projekta od strane podnositelja zahtjeva ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti razvrstan – I. skupina – 10% ukupno prihvatljivih troškova projekta, II. skupina – 15% te III. skupina – 20%.

Jedinice područne (regionalne) samouprave I. skupine razvijenosti imaju udio u sufinanciranju projekata 15%, a II. skupine 20% ukupno prihvatljivih troškova projekta.   

Rok za podnošenje zahtjeva: 20. 2. 2015.

Sve relevantne dokumente (Program održivog razvoja lokalne zajednice u 2015. godini, Smjernice za podnositelje zahtjeva te prilozi)  kao i ostale informacije Ministarstva možete pronaći na http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=7476 .