POZIV ZA ISKAZ INTERESA NAMIJENJEN HRVATSKIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA U SKLOPU PROGRAMA COSME

POZIV ZA ISKAZ INTERESA NAMIJENJEN HRVATSKIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA U SKLOPU PROGRAMA COSME

 

Na internet stranici Europskog investicijskog fonda objavljen je poziv za iskaz interesa za COSME financijske instrumente. COSME je program Europske unije koji pomaže povećanju konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Svake će se godine iz spomenutog programa 60 % sredstava izdvajati za financijske instrumente. Financijski instrumenti COSME programa koriste se s ciljem investiranja u mala i srednja poduzeća u fazi rasta i to kroz 2 instrumenta:

  1. Garancije za kredite MSP do 150.000 € (Loan Guarantee Facility) –
  2. Direktno ulaganje u fondove rizičnog kapitala koji investiraju u MSP u fazi rasa (Equity Facility for Growth).

 

Potpora se pruža investicijama u tehnološki razvoj, transfer tehnologije i prekogranično širenje poslovnih aktivnosti.

 

Financijska sredstva se osiguravaju iz Europskog investicijskog fonda u izravnoj suradnji s nacionalnim financijskim institucijama (banke, garancijska društva i fondovi, fondovi rizičnog kapitala) kao financijskim posrednicima. Hrvatske financijske institucije zainteresirane da postanu financijski posrednici  mogu se prijaviti izravno Europskom investicijskom fondu.  

 

Potrebna dokumentacija dostupna je na sljedećim linkovima:

 

Sve informacije o samom Pozivu se nalazi na web stranici Europskog investicijskog fonda: http://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/index.htm.