POZIV NA SEMINAR “PRIVLAČENJE NOVIH KUPACA U VRIJEME KRIZE”

POZIV NA SEMINAR “PRIVLAČENJE NOVIH KUPACA U VRIJEME KRIZE”

 U okviru projekta Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva  “Edukacija u poduzetništvu”  REDEA organizira seminar za poduzetnike:

 
“PRIVLAČENJE NOVIH KUPACA U VRIJEME KRIZE”
U vremenu krize važno je zadržati postojeće, ali i osvojiti nove kupce. Poduzeća ne mogu osvojiti sve kupce na tržištu već se moraju fokusirati na ciljne skupine koje su definirane marketinškom i prodajnom strategijom te odabranim kupcima isporučiti optimalnu vrijednost (korist od proizvoda i usluga).
Teme seminara su:
  • Analiza postojećeg stanja na tržištu
  • Savjeti za traženje novih kupaca
  • Analiza potreba kupaca i definiranje koristi od proizvoda i usluga
  • Prodajni lijevak
  • Komunikacija s novim i postojećim kupcima
  • Motivacija prodajne sile
  • Kreiranje konkurentske prednosti
 
Seminar će 15.03.2010. (ponedjeljak), u vremenu od 1000 do 1530 sati, u REDEA-i (Bana Josipa Jelačića 22, bivša vojarna) održati mr.sc. Elvira Mlivić Budeš.
Cijena izobrazbe je subvencionirana od strane MINGORP-a i REDEA-e, a za poduzetnike iznosi 200,00 kn + PDV.
Molimo Vas da svoje sudjelovanje na seminaru prijavite putem prijavnice ili stranice www.redea.hr, a za dodatne informacije kontaktirajte REDEA-u na broj telefona: 040/ 395-560 ili na e-mail adresu: redea@ck.t-com.hr.