POZIV NA SEMINAR POSLOVNO PLANIRANJE I IZRADA POSLOVNOG PLANA

POZIV NA SEMINAR POSLOVNO PLANIRANJE I IZRADA POSLOVNOG PLANA

REDEA nastavlja s organizacijom radionica namijenjenih poduzetnicima u okviru projekta „Obrazovanje za poduzetništvo“ Ministarstva poduzetništva i obrta.


27. veljače 2013. godine
održat će se seminar POSLOVNO PLANIRANJE I IZRADA POSLOVNOG PLANA koji će polaznicima omogućiti razvoj i samostalnu izradu učinkovitih poslovnih planova. Seminar će se odvijati u informatičkoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje s početkom u 9:00 sati, a detaljan program seminara možete preuzeti OVDJE .
 

Sudjelovanje na seminaru je besplatno, a za potvrdu sudjelovanja potrebno je ispuniti prijavnicu i poslati je najkasnije do 22. veljače 2013. na adresu maja.jakir@redea.hr. Svrha seminara je upoznati polaznike s poimanjima poslovnog planiranja, objasniti proces izrade poslovnog plana (na temelju HBOR-ove metodologije), prikazati metode i modele korištene u pojedinom koraku plana te na konkretnom primjeru na računalima polaznike obučiti u izračunu temeljnih financijskih kategorija poslovnog plana.
 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 040 395 538 ili putem el. pošte na jako.horvat@redea.hr

 

Prijavnica