POZIV NA POČETNU KONFERENCIJU ZA IZRADU RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020.

POZIV NA POČETNU KONFERENCIJU ZA IZRADU RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020.

 

Pozivamo sve zainteresirane na Početnu konferenciju za izradu Razvojne strategije Međimurske župaije 2020. koja će se održati u ponedjeljak, 9. prosinca 2013. godine s početkom u 10 sati, u multimedijalnoj dvorani Tehnološko–inovacijskog centra Međimurje, Bana Josipa Jelačića 22b, Čakovec u organizaciji Međimurske županije i Regionalne razvojne agencije Međimurje REDEA-e.

 

Razvojna strategija Međimurske županije dokument je čija je osnovna svrha usmjeravanje razvojnih procesa u Međimurskoj županiji s ciljem osiguravanja uvjeta za održiv rast i razvoj te u konačnici postizanje veće kvalitete života svih stanovnika. Ujedno, riječ je o preduvjetu za korištenje sredstava strukturnih fondova.

 

Program:


9.30 – 10.00

Registracija

 

10.00 – 10.30

Pozdravni govori

 

Sandra Polanec Marinović, direktorica, REDEA 

Mirjana Pintar, predsjednica Partnerskog vijeća Međimurske županije 

Matija Posavec, župan Međimurske županije

 

10.30 – 11.30

Matija Derk, pomoćnik ministra, Uprava za strateško planiranje, MRRFEU: Programi i strateško planiranje na nacionalnoj razini, važnost i svrha

Sandra Polanec Marinović, REDEA: Rezultati provedbe Razvojne strategije Međimurske županije do kraja 2012. godine

Ana Kralj, REDEA: Izrada Razvojne strategije Međimurske županije do 2020.

 

11.30

Druženje uz kavu


Molimo Vas da svoje sudjelovanje potvrdite najkasnije do 5. prosinca 2013. na adresu elektroničke pošte redea@redea.hr ili na broj telefona 040/395-560.

ZRS_logo_front