POZIV NA POČETNU KONFERENCIJU I3CT CROSSBORDER CLUSTERING PROJEKTA

POZIV NA POČETNU KONFERENCIJU I3CT CROSSBORDER CLUSTERING PROJEKTA

 

Pozivamo Vas na
 
početnu konferenciju I3CT Crossborder Clustering projekta
 
koja će se održati u utorak, 18. listopada 2011. godine s početkom u 13.00 sati
 
u multimedijalnoj dvorani Tehnološko Inovacijskog Centra Međimurje,
Bana Josipa Jelačića 22b, Čakovec
 
 
Projekt I3CT Crossborder Clustering sufinancira Europska unija u okviru drugog poziva IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska. Projekt je usmjeren na razvoj gospodarske suradnje i ljudskih resursa kroz zajedničke istraživačke, razvojne i inovacijske napore sveučilišnih i nesveučilišnih institucija, kao i privatnih poduzeća u suradnji s tehnološko-inovacijskim centrima. Ovakva suradnja dovest će do povećanja zajedničkog istraživačkog, razvojnog i inovacijskog kapaciteta pograničnoga područja. Vodeći partner projekta je Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., a partneri su Međimurski IT Cluster, Međimursko veleučilište u Čakovcu, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja na hrvatskoj strani, te Sveučilište Pannonia – Kampus u Nagykanizsi i Pannon Novum na mađarskoj strani. Cilj konferencije je predstaviti projektne aktivnosti i projektni konzorcij zainteresiranoj javnosti.
 

Program konferencije:

 

12.30 – 13.00
Registracija
13.00 – 13.20
Pozdravni govori
 
Ivan Perhoč, župan Međimurske županije
 
Dr. Zoltán Birkner PhD, voditelj sveučilišnog kampusa u Nagykanizsi, Sveučilište Pannonia 
 
Matija Derk, direktor, REDEA d.o.o.
13.20 – 13.30
Prezentacija IPA Prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska
 
Antonija Bedeniković, programska i komunikacijska službenica IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska, Informacijska točka Osijek
13.30 – 14.30
Prezentacija I3CT Crossborder Clustering projekta
13.30 – 13.40

 Prezentacija projekta kao cjeline

 
Ivan Plačko, voditelj projekta I3CT Crossborder Clustering, REDEA d.o.o.
 
13.40 – 14.00

 Prezentacija aktivnosti mađarskih partnera

 
Dr. Adrienn Skrop PhD, docent na sveučilišnom kampusu u Nagykanizsi, Sveučilište Pannonia 
 
Zoltán Farsang, inovacijski menadžer, Pannon Novum, Zalaegerszeg 

14.00 – 14.30

 Prezentacija aktivnosti hrvatskih partnera

 
mr.sc. Franjo Cimerman potpredsjednik, Međimurski IT Cluster
 
dr.sc. Nevenka Breslauer , dekanica, Međimursko veleučilište u Čakovcu
 
Tamara Kopričanec, voditelj projekta, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja
14.30 – 14.35
Završna riječ 

 

 

Službeni jezici konferencije su hrvatski i mađarski uz osigurano simultano prevođenje.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, a broj mjesta ograničen. Kako bi se registrirali, molimo Vas da popunite prijavni obrazac te ga pošaljete do 14. listopada 2011. godine na adresu elektroničke pošte: i3ct@redea.hr ili na broj faksa: +385 (0)40 395 142. Dodatne informacije o konferenciji možete dobiti putem telefona pozivom na broj: +385 (0)40 395 560.

Nadamo se susretu na konferenciji.

 

S poštovanjem,

Projektni tim I3CT Crossborder Clustering projekta