POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA COVID-19 2020

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA COVID-19 2020

Kao odgovor na globalnu prijetnju uzrokovanu koronavirusom, Central European Initiative (CEI) objavljuje izvanredni poziv za dostavu projekata COVID-19 2020.

Cilj poziva je brzo prepoznavanje i rješavanje posebnih potreba zajednice u zemljama članicama CEI.

Ukupno je na raspolaganju 600.000,00 EUR a za sljedeća prihvatljiva područja:

  1. zdravstvo i telemedicina (MED)
  2. obrazovanje i e-učenje/učenje na daljinu (EDU)
  3. potpora mikro, malim i srednjim poduzećima (MSMEs)

Prihvatljivi prijavitelji su međunarodne/regionalne organizacije te svi javni i privatni subjekti koji su registrirani i imaju sjedište u članici CEI.

Postotak financiranja je do 100%, a vrijednost projektne prijave može biti do maksimalnih 40.000,00 EUR.

Rok za podnošenje prijava je 9. 4. 2020.

Način prijave te više informacija potražite OVDJE.

NAPOMENA: prilikom slanja prijave obavezno u kopiju staviti i e-mail nacionalnog koordinatora za državu iz koje je prijavitelj. Kontakti se nalaze na sljedećem linku: www.cei.int/national-co-ordinators.