POZIV MINISTARSTVA KULTURE ZA PREDLAGANJE UMJETNIČKO-EDUKATIVNIH PROGRAMA I/ILI RADIONICA ZA „RUKSAK (PUN) KULTURE“

POZIV MINISTARSTVA KULTURE ZA PREDLAGANJE UMJETNIČKO-EDUKATIVNIH PROGRAMA I/ILI RADIONICA ZA „RUKSAK (PUN) KULTURE“

ruksakMinistarstvo kulture objavilo je poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica u sklopu nacionalnog dopunskog programa u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj „Ruksak (pun) kulture“ za 2015. godinu.

„Ruksak (pun) kulture“ je umjetničko – edukativni program vezan uz umjetnost i kulturu. U hrvatskim vrtićima i osnovnim i srednjim školama provodi se od 2013. godine i provode ga stručnjaci, autori iz različitih umjetničkih praksi poput književnika, likovnih, kazališnih, glazbenih, plesnih, filmskih i drugih umjetnika te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta bliskih programima koje pokriva program „Ruksak (pun) kulture“.

Pravo na podnošenje prijava na ovaj Poziv imaju umjetničke organizacije, udruge i ustanove u kulturi, samostalni umjetnici i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske.
Sadržaj predloženih programa i/ili radionica mora biti usklađen s ciljevima Nacionalnog okvirnog kurikuluma.
Svaki predloženi program i/ili radionica moraju imati mogućnost daljnjeg provođenja u sredini u kojoj su prezentirani. Održivost programa i/ili radionice mora se detaljno opisati u prijavi.

Uz prijavnicu i kratki životopis svih izvođača predloženog programa i/ili radionice, predlagatelji su dužni dostaviti i detaljan opis programa i/ili radionica, plan realizacije, troškovnik i obvezno snimku programa i/ili radionica.

Sve u roku pristigle ponude s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno Stručno povjerenstvo za odabir programa Ruksak (pun) kulture te uputiti prijedlog ministrici kulture, koja će donijeti odluku o izboru programa i/ili radionice. S nositeljem programa i/ili radionice sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze korisnika sredstava i Ministarstva.

Programi odabrani putem ovog javnog poziva za edukativno-umjetnički program Ruksak (pun) kulture financirat će se sredstvima iz državnog proračuna za 2015. godinu.

Najava!
     U okviru programa Garancija za mlade (Europski socijalni fond) raspisat će se javni pozivi za programe Ruksak (pun) kulture za mlade, Ruksak (pun) kulture 54+.
     Očekivano vrijeme objave – travanj 2015.

Više informacija kao i prijavnicu možete pronaći OVDJE.