POZIV IZ PROGRAMA COSME ZA USPOSTAVU EUROPSKE PODUZETNIČKE MREŽE 2015/2020

POZIV IZ PROGRAMA COSME ZA USPOSTAVU EUROPSKE PODUZETNIČKE MREŽE 2015/2020

 

Europska komisija objavila je poziv za podnošenje projektnih prijedloga za uspostavu Europske poduzetničke mreže za razdoblje 2015. – 2020. u okviru  programa COSME.  Pri tome je u regulativama programa COSME definirano da će Europska komisija podupirati rad Europske poduzetničke mreže te daje 3 glavne smjernice za djelovanje mreže, a to su:

  1. Različite usluge savjetovanja za mala i srednja poduzeća
  2. Olakšavanje prekograničnih partnerstava poduzeć
  3. Jačanje komunikacijskih tokova između malih i srednjih poduzeća te Europske unije

 

Ova će mreža težiti da postane pravi one-stop-shop za posao i inovacije kroz cijeli vrijednosni lanac čime se potiče da Europska poduzetnička mreža iznese usluge u čak polovici drugih programa i fondova  Europske unije.

 

Prihvatljive aktivnosti su:

  • Usluge savjetovanja, podrške i informiranja;
  • Prekograničke partnerske usluge za poslovnu suradnju, transfer tehnologije te inovaciju i istraživanje;
  • Potporne aktivnosti malim i srednjim poduzećima;
  • Specifične aktivnosti u kontekstu podrške inovacijama (Horizon 2020)

Aktivnosti koje su još moguće su:

  • Promocija Europske poduzetničke mreže i komunikacijske aktivnosti;
  • Izgradnja i jačanje mreže

 

Prihvatljivi prijavitelji su: istraživački centri, lokalne i regionalne vlasti, korporacije, državne uprave, agencije, mala i srednja poduzeća, neprofitne organizacije.

 

Darovnice: a) darovnice do 60 000 EUR

b) darovnice iznad 60 000 EUR

c) daronice iznad 750 000 EUR

Za svakog partnera i sudionika konzorcija stopa sufinanciranja varira između 40% – 60% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

 

Rok prijave: 15. 5. 2014.

 

Više informacija o pozivu možete pronaći na: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7229&lang=en&title=COSME-Enterprise-Europe-Network-2015%2F2020

 

cosmo_logo