POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA – FAZA II

POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA – FAZA II

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je 11. prosinca 2019. godine objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“. Poziv je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim poduzetnicima.

Svrha ovog Poziva je razvoj za tržište novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih prioritetnih tematskih i pod tematskih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 770.000.000,00 kn. Najniži iznos koji može ostvariti je 1.000.000,00 kn, dok je najviši 30.000.000,00 kn.

Početak prijave na natječaj moguć je od 31. siječnja 2020. godine u 11 sati, a krajnji rok je 29. lipnja 2020. godine.

Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s organizacijama za istraživanje i širenje znanja. Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu). Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (izuzev temeljnih istraživanja) koje uključuju vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz učinkovitu suradnju, te aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Više informacija o Pozivu i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.