POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA – NAJAVA JAVNOG POZIVA

POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA – NAJAVA JAVNOG POZIVA


Ministarstvo poduzetništva i obrta, MINPO najavilo je skoro objavljivanje javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga po shemi dodjele bespovratnih potpora „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“, u sklopu Operativnog programa “Regionalna konkurentnost 2007.-2013.“ Prioritetne osi 2 – Mjere 2.1. Razvoj poslovne klime i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP) koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Navedena shema namijenjena je malim i srednjim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj, a očekuje se da će javni poziv biti raspisan do kraja godine, tj. nakon što Europska komisija odobri, a Vlada Republike Hrvatske usvoji produljenu Kartu regionalnih potpora kojom se utvrđuju područja na kojima se mogu dodjeljivati državne potpore te njihov maksimalni intenzitet.


Ukupan iznos sredstava namijenjen projektima financiranim iz navedene sheme iznosi 255.714.160,00 kn, a financirati će se dvije grupe potpora:

1. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva

2. Jačanje konkurentnosti turizma


Minimalan iznos potpore biti će 3.800.000 kn, a maksimalan iznos 26.000.000 kn bespovratnih sredstava prema prihvatljivim troškovima.

Dodjelom bespovratnih sredstava pružit će se potpora razvoju konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva kroz pomaganje održivog razvoja proizvodnje, jačanje malog i srednjeg poduzetništva i sposobnosti poduzeća da se natječu na međunarodnim tržištima, povećavajući na taj način regionalnu konkurentnost i brži gospodarski rast. Program dodjele bespovratnih sredstava također će doprinijeti održivom razvoju turizma povećanjem konkurentnosti turističkog sektora.


Državna potpora koja će se odobriti u okviru ove sheme neće se kumulirati s drugom državnom potporom ili de minimis potporom dodijeljenom u bilo kojem obliku i iz bilo kojeg izvora, uključujući državnu potporu na temelju Programa dodjele državnih potpora.


Sažetak poziva i upute vezane uz podnošenje projektnih prijava, prihvatljivost prijavitelja i projektnih troškova možete pronaći na: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=510