POVEĆANJE FINANCIJSKE ALOKACIJE ZA RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE

POVEĆANJE FINANCIJSKE ALOKACIJE ZA RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE

Dana 12. srpnja 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.09. „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“ povećalo je dostupna financijska sredstva za predmetni Poziv za 35.000.000,00 kn, čime ukupna financijska alokacija za Poziv sada iznosi 190.000.000,00 kn.

Navedeno povećanje dostupnih financijskih sredstava izvršeno je u okviru sve tri skupine unutar Poziva.

Uz navedeno povećanje financijske alokacije Poziva, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izvršilo je 2. izmjenu natječajne dokumentacije koju možete preuzeti na sljedećim poveznicama, a koja stupa na snagu istekom roka obustave (12. srpnja 2019. do kraja dana) i primjenjuje se na projektne prijedloge predane nakon isteka navedenog roka obustave.

Obzirom na navedeno, nove projektne prijedloge moguće je podnositi istekom roka obustave, odnosno počevši od 13. srpnja 2019. od 00.00:01 sati.

Natječajna dokumentacija dostupna je ovdje.