POTPORE ZA EKOLOŠKU POLJOPRIVREDU

POTPORE ZA EKOLOŠKU POLJOPRIVREDU

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za sufinanciranje troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti ekološkoj proizvodnji.

Korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u Međimurskoj županiji upisana u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji koji vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i rualnom razvoju.

Potpora se dodjeljuje u iznosu stvarnih troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u tekućoj godini, a najviše do 5.000,00 kn ukupnih troškova u tekućoj godini.

Javni poziv otvoren je do 30. listopada 2015. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih u proračunu Međimurske županije.

Više o Javnom pozivu možete saznati OVDJE..