POTPORE TURISTIČKIM DOGAĐANJIMA U 2017.

POTPORE TURISTIČKIM DOGAĐANJIMA U 2017.

Turistička zajednica Međimurske županije objavila je Javni poziv za potpore turističkim događanjima u 2017. godini.

Prihvatljivi korisnici su pravne i fizičke osobe i to:

 • trgovačka društva, obrti i zadruge koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske, turističke ili agencijske djelatnosti,
 • sportsko- rekreativne, kulturno-umjetničke i ekološke udruge građana,
 • strukovne organizacije/udruge koje okupljaju profesionalce s područja turizma,
 • jedinice lokalne i regionalne samouprave,
 • turističke zajednice općina i gradova

Vrste prihvatljivih događanja su:

 • sportsko- rekreativna događanja nacionalnog i/ili međunarodnog ranga (pod nacionalnim ili međunarodnim rangom podrazumijeva se da su sudionici najmanje 60% izvan Međimurske županije te uvrštavanje u odgovarajuće kalendare nacionalnih/međunarodnih asocijacija)
 • eno-gastronomska događanja
 • kulturno-zabavna i ostala događanja (povijesna, tradicijska i sl.)

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi promocije događanja (online oglašavanje, oglašavanje u tisku, na TV ili radiju, vanjsko oglašavanje),
 • izrada promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi, grafičko oblikovanje i izrada oglasa i drugih promotivnih alata i dr.),
 • nabava ili najam opreme nužne za organizaciju događanja
 • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za neposrednu organizaciju događanja,
 • najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju događanja,
 • troškovi smještaja, putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika,
 • honorari (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika,
 • drugi troškove neposredne organizacije događanja, koje TZMŽ smatra opravdanim.

Turistička zajednica Međimurske županije može organizatoru odobriti potporu najviše  do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova događanja.

Javni poziv otvoren je od 2. ožujka 2017. godine do 25. ožujka 2017. godine.

Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici http://www.visitmedimurje.com/press.asp#.WLfQF_k1_IV