POTPORE HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE U 2011. GODINI

POTPORE HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE U 2011. GODINI

Hrvatska turistička zajednica je za 2011. objavila sljedeće javne pozive za:

  • Potpore zabavnim, sportskim, tradicijskim/etno i ostalih manifestacijama za 2011.

  • Potpore za poticanje razvoja kulturno-turističkih inicijativa (projekti, proizvodi, događanja, manifestacije).

Potpore manifestacijama

Hrvatska turistička zajednica će u 2011. godini financijski poduprijeti određeni broj zabavnih, sportskih, tradicijskih/etno i ostalih manifestacija koje doprinose:

  • unapređivanju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ ponude pojedine destinacije i Hrvatske u cjelini,

  • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma,

  • razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone.

Za potpore manifestacijama mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe – trgovačka društva, obrti, ustanove, jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave i ostali pravne i fizičke osobe. Kandidature za potpore prijavljuju se sukladno utvrđenim kriterijima u Javnom pozivu i to na propisanom obrascu PM-2011.

Potpore za poticanje razvoja kulturno-turističkih inicijativa (projekti, proizvodi, događanja, manifestacije)

Hrvatska turistička zajednica će i u 2011. godini financijski podržati određeni broj različitih kulturno-turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja, kojima se podiže standard interpretacije, opremljenosti i kvalitete kulturno-turističkih proizvoda, a koji doprinose stvaranju kritične mase novih suvremeno interpretiranih kulturno-turističkih proizvoda, koji obogaćuju ponudu Hrvatske, odnosno, koji su od značaja za ukupni hrvatski turizam i njegovu promociju.

Uvjeti, obrasci, dokumentacija i svi detalji za potencijalne kandidate nalaze se do 10. veljače 2011. godine na internetskim stranicama Hrvatske turističke zajednice na sljedećem linku:
http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a  .

Kandidature za potpore podnose se TURISTIČKOJ ZAJEDNICI ŽUPANIJE, na čijem području se manifestacija organizira, najkasnije do 10. veljače 2011. godine.