POTPORA ZA ULAGANJA U MATERIJALNU ILI NEMATERIJALNU IMOVINU U POLJOPRIVREDI

POTPORA ZA ULAGANJA U MATERIJALNU ILI NEMATERIJALNU IMOVINU U POLJOPRIVREDI

Međimurska županija raspisala je JAVNI POZIV za dodjelu potpora za ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom na području Međimurske županije za 2020. godinu.

Prihvatljiva ulaganja su:

a) kupnja/građenje/opremanje/adaptacija plastenika i staklenika za poljoprivrednu proizvodnju;

b) izgradnja/rekonstrukcija/opremanje gospodarskih zgrada za poljoprivrednu proizvodnju na poljoprivrednom gospodarstvu (materijal, rad, usluge izrade projektne dokumentacije);

c) nabava ili leasing strojeva do tržišne vrijednosti imovine.

Korisnici MJERE 13 mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja moraju imati proizvodne kapacitete.

Maksimalni iznos potpore po MJERI 13 je do 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do 30.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine. Minimalni iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora je 1.000,00 kuna.

Zahtjevi za potporu zaprimat će se do 15. prosinca 2020. godine , odnosno do utroška sredstava.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.