POTPORA ZA PROIZVOĐAČE ŠEĆERNE REPE 2020.

POTPORA ZA PROIZVOĐAČE ŠEĆERNE REPE 2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava proizvođače šećerne repe  da je u Narodnim novinama br. 67/2020 objavljen Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine.

Najveći jedinični iznos potpore koji se može dodijeliti korisniku potpore iznosi 2.500,00 kuna po hektaru.

Korisnici potpore dužni su svake godine tijekom razdoblja provedbe Programa plodoredom na svom gospodarstvu osigurati sjetvu šećerne repe.

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu za 2020. godinu korisnik potpore obvezuje se u 2021. godini uzgajati šećernu repu na najmanje 40 % površina za koje je ostvario potporu u 2020. godini.

Zahtjevi za potporu u 2020. godini se mogu podnijeti do 31. srpnja 2020.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.