POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI

POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI

agencija za plaćanja u poljoprivrediAPPRRR je objavila natječaj za provedbu tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Prihvatljivi korisnici: poljoprivredna gospodarstva koja su podnijela Zahtjev za potporu koja su izravno odgovorna za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta. Prihvatljivi korisnici moraju zadovoljavati i sljedeće zahtjeve:

  • Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu
  • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti
  • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) po bilo kojoj osnovi.

Svaki korisnik mora u zahtjevu za potporu definirati nositelja diversificirane djelatnosti.

Prihvatljive aktivnosti: aktivnosti nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti kao što su građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata, troškovi kupnje zemljišta/objekata, nabava strojeva, opreme, vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti vezane uz edukacije, sudjelovanje na sajmovima te promotivne aktivnosti vezane uz projekt, kao i aktivnosti pripreme projektne dokumentacije.

Visina potpore: iznosi 375.575,00 HRK po korisniku.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 187.787.500,00 HRK.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Više o natječaju za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“možete pročitati OVDJE.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VAŽNO!!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je da temeljem Upute Ministarstva poljoprivrede o postupanju po konačnim Zahtjevima za isplatu prilikom provedbe 1. Natječaja za provedbu tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ a uzimajući u obzir ograničenja u planiranoj provedbi projekata uzrokovanih pandemijom COVID-19, Agencija za plaćanja će odobriti i isplatiti konačni Zahtjev za isplatu i onim korisnicima koji u fazi administrativne kontrole konačnog Zahtjeva za isplatu nisu ispunili pokazatelje vezano uz odredbe zapošljavanja nositelja diversificirane djelatnosti.

Navedeni uvjet korisnik je dužan ispuniti u roku od godine dana od datuma podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.