POTPORA SKUPINAMA PROIZVOĐAČA ZA IZRADU SPECIFIKACIJE POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA ZA ZAŠTITU NAZIVA ZAŠTIĆENOM OZNAKOM IZVORNOSTI, ZAŠTIĆENOM OZNAKOM ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA ILI ZAJAMČENO TRADICIONALNOG SPECIJALITETA

POTPORA SKUPINAMA PROIZVOĐAČA ZA IZRADU SPECIFIKACIJE POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA ZA ZAŠTITU NAZIVA ZAŠTIĆENOM OZNAKOM IZVORNOSTI, ZAŠTIĆENOM OZNAKOM ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA ILI ZAJAMČENO TRADICIONALNOG SPECIJALITETA

Predmet ovog natječaja te ujedno i aktivnosti su: dodjela bespovratnih sredstava za pokriće dijela troškova izrade specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta. Vrijedi za sektor u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Prihvatljivi prijavitelji:

Korisnici sredstava su skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik skupine.

Iznos sufinanciranja:

Visina potpore po pojedinom korisniku ne može prijeći 75.000,00 kn.

Stopa sufinanciranja:

75% troškova izrade prijedloga specifikacije i specifikacije, najviše do 50.000,00 kn,
85% troškova za laboratorijska ispitivanja, potrebna za izradu specifikacije, najviše do 10.000,00 kn,
75% troškova za anketna ispitivanja tržišta, najviše do 15.000,00 kn.

Rok za prijavu: 29.07.2015.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.