POTPORA ZA OČUVANJE, ODRŽIVO KORIŠTENJE I RAZVOJ GENETSKIH IZVORA U POLJOPRIVREDI

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha natječaja je dodjela potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 16.300.000,00 kn.

Prihvatljivi korisnici su javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Korisnik koji se bavi očuvanjem životinjskih genetskih izvora mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • posjedovati dokaz o obavljanju aktivnosti očuvanja životinjskog genetskog materijala izdanog od strane nadležnog ministarstva;
  • imati odobren godišnji plan rada usklađen s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj s detaljnim opisom aktivnosti koje će se provoditi u tekućoj godini u skladu sa člankom 12. Pravilnika;
  • imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka svih domaćih životinja i poljoprivrednika na nacionalnoj razini.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 16.300.000,00 kn.

Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 30.000 EUR po pojedinoj aktivnosti.

Intenzitet potpore po projektu iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova

Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze.

  • Prvi dio zahtjeva za potporu od 22. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 6. travnja 2018. godine do 12:00sati
  • Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se nakon sklapanja ugovora o financiranju na način opisan u prethodnom odlomku, a najkasnije do 2. studenog 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija možete saznati OVDJE.logo program ruralnog razvoja