POTPORA OBRAZOVANJU DJECE I UČENIKA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

POTPORA OBRAZOVANJU DJECE I UČENIKA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Otvoreni privremeni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine“.

Poziv se provodi u okviru OP ULJP, Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.iii Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima , unaprjeđivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.iii.1. Unaprjeđenje pristupa kvalitetom obrazovanju na pred-tercijarnim razinama za učenike iz skupina u nepovoljnom položaju.

Opći cilj je povećanje socijalne uključenosti i integracije djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav.

Specifični cilj je pružiti potporu uključivanju djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i uspješniju socijalizaciju.

Ciljne skupine su djeca pripadnici romske nacionalne manjine i učenici pripadnici romske nacionalne manjine od 1. do 4. razreda osnovne škole.

Prihvatljivi prijavitelji su osnivači osnovnih škola te osnivači dječjih vrtića.

Prihvatljivi partneri su drugi osnivači osnovnih škola/dječjih vrtića koji se nalaze na području JLRS-a Prijavitelja, odgojno-obrazovne ustanove na razini pred-tercijarnog obrazovanja (OŠ i DV), organizacije civilnog društva, regionalne i lokalne razvojne agencije te ustanove socijalne skrbi.

Partnerstvo na projektu je obavezno!

Prihvatljive aktivnosti:

  • Upravljanje projektom i administracija
  • Produženi boravak za učenike pripadnike romske nacionalne manjine
  • Osiguravanje potrebnih uvjeta za djecu pripadnika romske nacionalne manjine za sudjelovanje u programu predškole i integrirane programe predškolskog odgoja
  • Osiguravanje ostalih potrebnih uvjeta u svrhu pružanja potpore djeci/učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine
  • Promidžba i vidljivost

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava

Ukupna financijska alokacija za ovaj Poziv iznosi 15.300.000,00 kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu prema broju djece i/ili učenika koji sudjeluju u projektnim aktivnostima iznosi 500.000,00 kuna.

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu prema broju djece i/ili učenika koji sudjeluju u projektnim aktivnostima iznosi 3.000.000,00 kuna.

Napomena: više o visini potpora na stranici 14. Uputa za prijavitelje.

Projekti se mogu financirati u iznosu do 100 % ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava Korisnicima isplatu predujma u iznosu do 30 % ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Trajanje provedbe projekta je 15 mjeseci.

Rok prijave: 14. 5. 2018.

Više informacija i popratnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.