POTICANJE DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA

POTICANJE DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 1. srpnja 2016. godine objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Poticanje društvenog poduzetništva”. Cilj Poziva predstavlja poslovanje temeljeno na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti, kod kojeg se stvorena dobit/višak prihoda u cijelosti ili većim dijelom ulaže za dobrobit zajednice.

Specifični ciljevi:
– Unaprijediti znanja i vještine zaposlenika  postojećih i novih društvenih poduzeća putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja;
–  Poticati razvoj poslovanja postojećih i novih društvenih poduzeća;
–  Povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika.

Prihvatljive aktivnosti:

Skupina 1.:
–   Upravljanje projektom i administracija;
–   Jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća kroz programe osposobljavanja i usavršavanja;
–   Unapređenje i stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada kroz radionice, izobrazbe i druge oblike osposobljavanja;
–    Osmišljavanje i provedba informativnih aktivnosti u području društvenog poduzetništva;
–    Razmjena znanja i iskustava između postojećih društvenih poduzeća u RH i zemljama EU;
–    Promidžba i vidljivost.

Skupina 2.:
–  Upravljanje projektom i administracija;
–  Razvoj poslovnih ideja i planova za nova društvena poduzeća/društvene poduzetnike;
–  Promidžba i vidljivost.

Ukupna sredstva javne potpore iznose ukupno 8.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore iznosi 400.000,00 kn, a  najviša vrijednost potpore,  pojedinom projektu iznosi 800.000,00 kn. Najviša stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Rok: od 1. 7. 2016. do 2.9. 2016.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.