POREZNE INFORMACIJE ZA PODUZETNIKE VEZANE UZ IZVANREDNO STANJE

POREZNE INFORMACIJE ZA PODUZETNIKE VEZANE UZ IZVANREDNO STANJE

Mjere plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Poduzetnici, ako vam posebne okolnosti utječu na poslovanje s ciljem održavanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanja zaposlenosti možete Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za odgodom plaćanja​ uslijed posebnih okolnosti.

Zahtjev je moguće podnijeti  Poreznoj upravi:

  1. putem sustava ePorezna​ – obvezni način za sve korisnike ePorezne. Pozivamo također i ostale porezne obveznike na korištenje usluga ePorezna jer im je omogućeno podnositi navedeni zahtjev putem sigurnosnih vjerodajnica razine 3 (tokenima, internet i mobilnih usluga raznih banaka).

Ukoliko niste korisnici sustava ePorezne, omogućene su slijedeće opcije u ovim posebnim uvjetima:

  1.  putem web forme Pišite nam – birajući temu ePorezna – JPPU podtemu Zahtjev za odgodom plaćanja pri čemu je moguće popuniti  i priložiti obrazac. Napominjemo da ukoliko obrazac nije moguće potpisati pa priložiti, prihvatiti će se obrasci bez potpisa uz podatke za kontakt navedenu u Zahtjevu i po potrebi u mailu
  2. samo iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev na način naveden po točkama 1. i 2., mogu neposrednim telefonskim kontaktom zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva.

Uvjete, kao i važne poveznice možete pronaći ovdje.

 

Mogućnost smanjenja visine mjesečnih predujmova poreza na dobit odnosno dohodak

Porezna uprava može, temeljem zakonskih odredbi, određenim skupinama poreznih obveznika koji su zbog nastanka posebnih okolnosti obustavili poslovanje ili su nastavili poslovati u smanjenom opsegu utvrditi predujam poreza na dohodak ili dobit u manjem iznosu, odnosno u iznosu od 0,00 kuna na dva načina, po službenoj dužnosti ili temeljem predanog zahtjeva.

Porezni obveznici koji su obveznici plaćanja predujmova i koji imaju pravo na smanjenje obveze predujma su:

  • fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost te dohodak utvrđuju na temelju vođenja poslovnih knjiga i
  • obveznici poreza na dobit.

Ovom mjerom se obuhvaća porezna obveza koja dospijeva na naplatu u ožujku 2020. godine, dakle i predujam za veljaču 2020.

Više informacija o uvjetima smanjenja visine mjesečnih predujmova poreza na dobiti odnosno dohodak te o načinu predaje zahtjeva možete pronaći ovdje.

 

Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti

Koji je porezni tretman naknade troškova prijevoza na posao i s posla koju bi poslodavac isplaćivao radnicima za troškove „taksi prijevoza“ (uz ranije omogućene neoporezive naknade troškova prijevoza u visini mjesečne odnosno godišnje prijevozne karte) u situaciji posebnih okolnosti prema članku 107.a Općeg poreznog zakona​?

Više informacija o poreznom tretmanu naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti pronađite ovdje.