Temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) REDEA je imenovana regionalnim koordinatorom za Međimursku županiju s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja. Od 2006. godine do danas REDEA je koordinirala izradu i/ili sama izradila nekoliko strateških dokumenata, kako općih (Regionalni operativni program 2006. – 2013., Razvojna strategija Međimurske županije 2011. – 2013.), tako i sektorskih (Strategija ruralnog razvoja Međimurske županije, Strategija razvoja ljudskih potencijala Međimurske županije 2011. – 2013., Strateški marketing plan turizma Međimurske županije do 2020. godine).

Regionalni koordinatori, na razini područne (regionalne) samouprave, obavljaju sljedeće poslove:
  • koordinaciju izrade županijskih razvojnih strategija (u daljnjem tekstu: ŽRS),
  • izradu akcijskih planova u provedbi ŽRS-a;
  • praćenje provedbe ŽRS-a;
  • koordinaciju poslova vezanih uz središnju elektroničku bazu razvojnih projekata;
  • koordinaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave, vezanih uz regionalni razvoj;
  • sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz razvoj potpomognutih područja;
  • sudjelovanje u radu partnerskih vijeća statističkih regija;
  • poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju;
  • sudjelovanje u izradi razvojnih projekata statističke regije;
  • suradnju s drugim regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata.
Kao regionalni koordinator, REDEA je izradila Razvojnu strategiju Međimurske županije do 2020., a više o tome možete pročitati na sljedećoj poveznici.
Odjel za strateško planiranje u svojem radu kroz proces strateškog planiranja stvara podlogu za usmjereni razvoj lokalne zajednice i brine za preduvjete za korištenje sredstava iz strukturnih fondova, kroz: ♦ koordinaciju izrade županijske razvojne strategije i sektorskih strategija; ♦ praćenje provedbe strateških dokumenata odnosno ostvarenja postavljenih ciljeva; ♦ vođenje baze razvojnih projekata; ♦ izradu lokalnih razvojnih strategija i strategija javnih poduzeća.