Znatan dio resursa REDEA-e usmjeren je na razvoj međimurskog gospodarstva i podršku poduzetništvu. Razvojna agencija svojim aktivnostima djeluje na unaprjeđenje poduzetničkog okruženja u županiji.

Radimo na stvaranju pozitivne poduzetničke klime i pružamo podršku jačanju konkurentnosti gospodarstva. Naš tim Vam nudi uslugu pripreme projektne dokumentacije te pruža usluge upravljanja projektom i provedbe. Više o našim referencama pročitajte OVDJE.

INFORMIRANJE I EDUKACIJA

Informacije od značaja za unaprjeđenje poslovanja kao i informacije o aktualnim programima potpora pružamo svim budućim i postojećim poduzetnicima s područja Međimurske županije.

Informacije se mogu zatražiti putem telefona, elektronske pošte ili u izravnom razgovoru uz prethodnu najavu/potvrdu termina.

REDEA-ine internetske stranice su pouzdan izvor za informiranje o relevantnim vijestima, natječajima i programima od interesa za poduzetnike jer se takve informacije pravovremeno objavljuju na našim internetskim stranicama pod novosti i natječaji.

Podizanje kompetencija poduzetnika jedan je od ključnih preduvjeta za razvoj i rast poduzetništva u našoj županiji. S tim ciljem REDEA već dugi niz godina organizira brojne edukacije iz različitih područja poslovanja s naglaskom na suvremeni pristup problematici.

REDEA-ini stručnjaci provode edukacije na teme za koje imamo ekspertizu dok u ostalim slučajevima angažiramo provjerene konzultante s vrhunskim referencama, stručnjake s fakulteta i instituta kao i poduzetnike koji su se naročito uspješni u svojem području poslovanja.

Potporu u organizaciji ovih seminara pružaju nam i državna tijela,  u prvom redu Ministarstvo poduzetništva i obrta te Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova. Teme edukacija biramo u skladu sa stručnim procjenama o potrebama te zahtjevima i promišljanjima samih poduzetnika, a tijekom 2015. godine je veliki naglasak na osposobljavanju poduzetnika za pripremu projektnih prijava za natječaje sufinancirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Obavijesti o održavanju edukacija pravovremeno šaljemo na adrese međimurskih poduzetnika iz naše baze podataka, a obavijest se također istovremeno objavljuje i na našim internetskim stranicama pod seminari.

Kako bi se potaknulo umrežavanje i razmjena iskustava gospodarstvenika određenog sektora ili područja, organiziramo susrete gospodarstvenika te edukacije o klasterima i primjerima dobre prakse iz inozemstva. Potičemo suradnju na projektima, prenošenje znanja i dobrih iskustava poduzetnika iz Međimurske županije.

EU I NACIONALNI IZVORI FINANCIRANJA PODUZETNIČKIH PROJEKATA

Programi novčanih poticaja i potpora razlikuju se i po složenosti prijavne dokumentacije. S obzirom da su od 2015. godine poduzetnicima na raspolaganju i sredstva iz Strukturnih fondova EU, značajno su se povećali iznosi bespovratnih potpora koje je moguće ostvariti za pojedine projekte, ali je i metodologija izrade projektnih prijedloga postala složenijom.

Upravo za takve kompleksne programe potpora REDEA nudi sveobuhvatnu uslugu pripreme projektne dokumentacije te usluge projektnog menadžmenta kao i pripreme i provedbe postupaka javne nabave u skladu sa svim zahtjevima programa, odnosno predmetnog javnog poziva. Osobito smo ponosni na svoje uspjehe u izradi projektnih prijava međimurskih poduzetnika za sredstva EU, odnosno na stručnost i iskustvo zaposlenika Odjela za razvoj gospodarstva.

Također, upoznati smo s mogućnostima koje poduzetnicima nude Programi unije (u prvom redu COSME i HORIZON 2020) i možemo usmjeriti poduzetnike na koji način prijaviti projektni prijedlog za sufinanciranje kroz Programe Unije.

Naši djelatnici imaju višegodišnje iskustvo i izvrsne rezultate u pripremi projektnih prijedloga iz programa PODUZETNIČKI IMPULS Ministarstva poduzetništva i obrta, ali i u pripremi projektnih prijedloga za natječaje ostalih ministarstava koje imaju ulogu podrške poduzetništva.

REDEA-ine internetske stranice su pouzdan izvor za informiranje o relevantnim natječajima za dodjelu potpora jer se informacija o otvaranju istih pravovremeno objavljuje na našim internetskim stranicama pod novosti i natječaji.

Kao regionalni koordinatori smo uključeni i u provedbu nacionalnih projekata za podršku poduzetništvu kao što su program subvencioniranih kamata za poduzetnike Kreditom do uspjeha i program izdavanja jamstva Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji. Za sve informacije možete se javiti izravno djelatnicima odjela.

REDEA će i nadalje u skladu s potrebama međimurskog gospodarstva definiranima u Razvojnoj strategiji MŽ koristiti EU fondove kao važan izvor financiranja razvojnih potreba međimurskog gospodarstva.

PROMOCIJA USPJEŠNIH GOSPODARSKIH SEKTORA I POTICANJE ULAGANJA

Promocija uspješnih gospodarskih sektora Međimurske županije je važan dio aktivnosti koje provodi REDEA. Osim sektora informacijsko-komunikacijskih tehnologija, za koji je nadležna naša tvrtka kćer Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM), ističemo metaloprerađivački i tekstilni sektor za koje su tijekom 2015. godine izrađene brošure sa prikazom informacija o aktivnim malim i srednjim poduzećima u navedenim sektorima. Uspješni sektori se promoviraju i na različitim događanjima, kroz suradnju sa stranim trgovinskim komorama, veleposlanstvima i konzulatima. U 2015. godini smo posjetili regije Veneto i Lombardiju u Italiji te Salzburg u Austriji i Baden-Würtemberg u Njemačkoj gdje smo predstavljali gospodarstvo Međimurske županije i poduzeća iz najpropulzivnijih sektora.

promoviraju i na različitim događanjima, kroz suradnju sa stranim trgovinskim komorama, veleposlanstvima i konzulatima. U 2015. godini smo posjetili regije Veneto i Lombardiju u Italiji te Salzburg u Austriji i Baden-Würtemberg u Njemačkoj gdje smo predstavljali gospodarstvo Međimurske županije i poduzeća iz najpropulzivnijih sektora.

Promičemo domaća i strana ulaganja u Međimursku županiju, komuniciramo s jedinicama lokalne samouprave te radimo pregled stanja poslovnih zona, pratimo unos poslovnih zona u nacionalne registre (JRPI, AIK). Djelujemo kao ONE STOP SERVICE CENTRE za ulagače, odnosno savjetujemo i informiramo, ulagače tijekom cijelog procesa ulaganja, pomažemo kod odabira lokacije,  dajemo informacije o mogućnostima na temelju Zakona o poticanju ulaganja te mogućnostima prijave na programe potpore iz nacionalnih i europskih izvora, pomažemo u ostvarivanju poticajnih mjera te pružamo podršku nakon ulaganja.

Više informacija o Međimurskoj županiji kao poželjnoj destinaciji za ulaganja možete pronaći na „Mogućnosti ulaganja“.

 

 

STRATEŠKI PROJEKTI PODRŠKE PODUZETNIŠTVU

Kao neprofitno društvo u isključivom vlasništvu Međimurske županije, REDEA je prihvatljivi korisnik sredstava dostupnih kroz različite programe koje financira EU. Tu činjenicu iskoristili smo uspješno prijavljujući i provodeći brojne projekte podrške poduzetništvu. Riječ je o projektima koji su omogućili prekogranična povezivanja poduzetnika, poduzetničke edukacije, marketinško unaprjeđivanje poslovanja, sajamske nastupe, studijska putovanja i druge aktivnosti za koje poduzetnici nisu snosili dodatne troškove.

Metalska jezgra je jedan od najvažnijih strateških projekata REDEA-e.

Preliminarnim analizama metaloprerađivačke industrije u Međimurskoj i okolnim županijama utvrđena je potreba za specifičnim uslugama koje je potrebno razviti i učiniti dostupnima malim i srednjim poduzećima kroz pokretanje novog Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju – Metalske jezgre, s ciljem jačanja njihove konkurentnosti.

Osnivanjem Razvojno-edukacijskog centra za Metalsku industriju pridonijet će se tehnološkom razvoju metalske industrije Međimurske županije temeljenom na transferu novih znanja i primjeni inovacija.  Realizacijom projekta razvit će se  visokokvalitetna infrastruktura te osnovne i napredne usluge namijenjene potencijalnim i postojećim poduzetnicima.

U srpnju 2015. REDEA je započela provedbu projekta „Razvojno edukacijski centar za metalsku industriju - Metalska jezgra“ kojim će se financiranjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta izraditi nedostajuća dokumentacija potrebna za kandidiranje projekta za financiranje iz Strukturnih fondova EU.