PODRŠKA PROVEDBI I SKALIRANJU DOBRIH PRAKSI U PODRUČJU INTEGRIRANE SKRBI, PREVENCIJE KRHKOSTI, POŠTIVANJU MEDICINSKIH PLANOVA I DOBNIH ZAJEDNICA

PODRŠKA PROVEDBI I SKALIRANJU DOBRIH PRAKSI U PODRUČJU INTEGRIRANE SKRBI, PREVENCIJE KRHKOSTI, POŠTIVANJU MEDICINSKIH PLANOVA I DOBNIH ZAJEDNICA

Specifični izazov:

Cilj ove akcije je rad na preliminarnim rezultatima partnerstva u područjima integrirane skrbi, prevencije krhkosti, pridržavanju zdravstvenih planova i dobne zajednice. Ova akcija će olakšati provedbu i skaliranje dobre prakse na lokalnoj, regionalnoj ili državnoj razini ili razmjenu dobre prakse između država članica, podršku potencijala inovacije u zdravstvenoj i socijalnoj skrbi poticanjem integracije zdravlja i njegu te isticanje samostalnog života i sudjelovanje u zajednici. Rezultati ove akcije trebaju pokazati prednosti prema zdravlju i u području socijalne skrbi koji omogućuje starijim osobama da ostanu aktivni i zdravi duže vrijeme, kao i pružanje učinkovite njege i liječenja kada je to potrebno. Rezultati će također doprinijeti informiranom odlučivanju na europskoj razini. Ova akcija jedna je od ključnih inicijativa strategije Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast.

Prihvatljivi prijavitelji:

– Javne institucije,
– Javna sektorska tijela,
– Zdravstvene i istraživačke organizacije,
– Sveučilišta te
– Obrazovne institucije

Područje djelovanja i aktivnosti koje je potrebno uključiti su sljedeće:

– Utvrđivanje mjerila s naglaskom na uspješnim lokalnim intervencijama s visokim potencijalom prenosivosti,
– Potpora twinning aktivnostima, treniranju i/ili skaliranju identificiranih dobrih praksa na: integrirajuće zdravstvo i socijalnu skrb u postavkama zajednice.

Stopa sufinanciranja:

Maksimalni intenzitet potpore iznosi 60% od ukupno prihvatljivih troškova.

Natječaj traje do: 15.09.2015.

Više informacija dostupno je OVDJE.