PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH POLAZNIKA U SVRHU POVEĆANJA ZAPOŠLJIVOSTI

PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH POLAZNIKA U SVRHU POVEĆANJA ZAPOŠLJIVOSTI

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je poziv „Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti“.

Ovaj Poziv provodi se u okviru OP ULJP, Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.3. Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika.

Opći cilj poziva je povećanje uključivanja odraslih osoba u obrazovanje za zapošljavanje.

Specifični cilj je omogućiti stjecanje prve kvalifikacije i/ili stjecanje više razine kvalifikacije te prekvalifikacije kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada.

Ciljne skupine su: odrasle osobe bez završenog osnovnog obrazovanja, odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacija, odrasle osobe u dobi između 15 – 34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja), dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine.

Prijavitelji na ovaj poziv mogu biti ustanove za obrazovanje odraslih.

Partneri na projektu mogu biti regionalne i lokalne razvojne agencije te pravne osobe za   posredovanje pri zapošljavanju/područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Partnerstvo na projektu nije obavezno.

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava: za ovaj je poziv predviđeno ukupno 30.039.000,00 kuna bespovratnih sredstava.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 kn.

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.500.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100 % prihvatljivih troškova. Sufinanciranje projekta u sklopu ovog Poziva nije obvezno.

Trajanje projekta: 12 – 36 mjeseci.

Rok prijave: 12. 5. 2017.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE .