POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA „NEW CONCEPT TRAINING FOR ENERGY EFFICIENCY – EN-EFF“

POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA „NEW CONCEPT TRAINING FOR ENERGY EFFICIENCY – EN-EFF“

huhr_logo_HR largePočetnom konferencijom, održanoj 26. 9. 2017. u Zalaegerszegu, službeno je započela provedba projekta „New Concept Training for Energy Efficiency“ (EN-EFF). REDEA je jedan od 5 partnera uz vodećeg korisnika projekta Hrvatsku gospodarsku komoru Županijsku komoru Varaždin. Uz REDEA-u partneri na projektu su i PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promociju i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA), Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) te Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (SMVKA). Projekt se provodi u okviru Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Cilj projekta je pridonijeti obrazovanju, osposobljavanju i strukovnom obrazovanju kroz razvoj zajedničkih programa implementacije principa gotovo nulte energije u visokogradnji (nZEB). Kroz projekt će se izraditi i testirati inovativan kurikulum te ostali didaktički materijali potrebni za implementaciju inovativnog programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja u sklopu nZEB principa.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 177.782,48 EUR od čega 85 % sufinancira EU. Implementacija projekta trajat će 16 mjeseci, do kraja 11. mjeseca 2018. godine.

IMG_20170926_100435

IMG_20170926_100445

INTERREG_LOGO_HR