POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA INVESTRATEGY

POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA INVESTRATEGY

redea-investstrat


POZIV NA POČETNU KONFERENCIJU PROJEKTA

INVESTrategy

RAZVOJ STRATEGIJE ZA PRIVLAČENJE IZRAVNIH STRANIH

ULAGANJA U PREKOGRANIČNOM PODRUČJU

koja će se održati u srijedu 6. ožujka 2013. godine s početkom u 11.00 sati

u Multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje,

Bana Josipa Jelačića 22b, Čakovec, Hrvatska

 

Projekt INVESTrategy  ima za  opći cilj povećati priljev izravnih stranih ulaganja u pogranično područje hrvatskih županija – Međimurske, Varaždinske i  Koprivničko-križevačke županije te mađarske županije Zala. Također, ciljevi projekta su jačanje kapaciteta lokalnih eksperata za privlačenje izravnih stranih ulaganja, definiranje odgovarajućih i učinkovitih alata za promociju investicijskih potencijala pograničnog područja te jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za komunikaciju s potencijalnim investitorima. Projekt je sufinanciran iz IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska.


Program:

10:30 – 11:00

 

Registracija sudionika

11:00 – 11:20

 

Uvodni govori

 

 

Sandra Polanec Marinović, direktorica Regionalne razvojne agencije Međimurje REDEA d.o.o.

Ivan Perhoč, župan Međimurske županije

 

11:20 – 12:00

 

Prezentacije

 

 

Márton Szűcs, voditelj Zajedničkog tehničkog  tajništva IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska: “Pregled IPA prekograničnog  programa Mađarska-Hrvatska 2007-2013 “

Jako Horvat, voditelj projekta, Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o.: „Prezentacija projekta INVESTrategy – ciljevi i aktivnosti“

Bojan Režonja, direktor, Proizvodnja P.G. d.o.o.: „ PAUL GREEN GmbH – greenfield ulaganje u Međimurskoj županiji“

 

12:00 – 12:05

 

Svečanost potpisivanja Ugovora o sufinanciranju i provedbi projekta INVESTrategy  između ugovornog tijela i vodećeg partnera (REDEA)

12:05 – 13:00

 

Ručak

 

 

 

ORGANIZATORI:

  • Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o.,
  • Gospodarska komora  županije ZALA
  • Regionalna razvojna agencija  za promociju i provedbu razvojnih aktivnosti  Koprivničko – križevačke  županije
  • Agencija za razvoj Varaždinske županije

 

uz podršku Zajedničkog tehničkog tajništva IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska

 

 Molimo vas da svoj dolazak potvrdite e-mailom na maja.jakir@redea.hr najkasnije do ponedjeljka 4. ožujka do 10.00 sati.

 

Radujemo se susretu s Vama na početnoj konferenciji!

 

redea-investstrat               Chamber_investrat       PORA     AZRA