POČETAK PROVEDBE DVA NOVA PROJEKTA IZ INTERREG ADRION PROGRAMA

POČETAK PROVEDBE DVA NOVA PROJEKTA IZ INTERREG ADRION PROGRAMA

Krenuli smo s provedbom projekata koji su odobreni na drugom pozivu za prijavu projektnih prijedloga INTERREG V-B- Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020 programa:

1) ADRIONET – Adriatic-Ionian Network of Authentic Villages. U navedenom projektu JU REDEA sudjeluje kao projektni partner dok je vodeći partner projekta Regione Emilia-Romagna iz Bologne (Italija). Uz još jednog partnera iz Italije, ostali partneri dolaze iz Slovenije, Grčke, Bosne i Hercegovine, Albanije te Srbije.

Glavni cilj projekta je uspostaviti transnacionalnu mrežu „autentičnih sela“ ADRION-a (uz riječne / jezerske slivove, brdsko-planinska / ruralna rubna područja) koja će se temeljiti na društvenoj, ekološkoj i ekonomskoj održivosti, s naglaskom na  podizanje svijesti o očuvanju prirodnih i kulturnih dobara. , Kao preduvjet u središtu svega je ponajprije stavljena kvaliteta života i dobrobit lokalnog stanovništva te privlačenje i zadovoljstvo turista. Oporavak lokalnih tradicija i identiteta, upoznavanje eno gastronomije, podizanje svijesti stanovništva o zaštiti okoliša, otpornost na klimatske promjene, produktivna valorizacija znanja- sve će to biti integrirano u koncept „gostoljubive zajednice“ u kojoj zajednica i sama preuzima ulogu pokretača lokalnog razvoja.

Specifični ciljevi projekta:

  • Promocija i testiranje transnacionalnog modela integriranog teritorijalnog unapređenja koje vode lokalne zajednice uz riječne / jezerske slivove i brdsko – planinska / ruralna rubna područja.
  • Uspostava transnacionalne mreže „autentičnih sela“. 

Trajanje projekta:

Projekt se provodi 30 mjeseci, odnosno od 1. 2. 2020. do 31. 7. 2022.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.287.950,00 EUR, od čega je proračun JU REDEA 172.380,00 EUR.

 

2) CIRCLE – Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region. JU REDEA i ovome projektu sudjeluje kao projektni partner, dok je vodeći partner projekta Comune di Forli iz Italije. Ostali projektni partneri dolaze iz osam zemalja Europe (Italija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna gora, Albanija).

Cilj projekta je poboljšati transnacionalne kapacitete sa svrhom smanjenja okolišne ranjivosti i očuvanje ekosustava na jadransko-jonskom području. Projektom ćemo promovirati cirkularnu ekonomiju (CE), koja je temelj svakog efikasnog modela sakupljanja i recikliranja otpada. Generalni ciljevi su širenje znanja i dobrih praksi kroz suradnju različitih dionika (privatne tvrtke, javne ustanove, civilno društvo…). Kako bi se ti ciljevi mogli ostvariti, u sklopu projekta će se razvijati Inovacijski centri CE, koji će pokrivati četiri područja CE:

  • Simbioza industrije (otpad iz jedne industrije postaje sirovina za ostale)
  • Organski otpad (kompost, bio-gorivo)
  • Elektronički otpad (sadrži mnogo plemenitih metala)
  • Građevinski otpad 

Trajanje projekta:

Projekt se provodi 30 mjeseci, odnosno od 1. 2. 2020. do 31. 7. 2022. 

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.862.020,00 EUR, od čega je proračun JU REDEA 101.275,00  EUR.